Hieronder treft u enkele foto’s welke genomen zijn voor dat de renovatie heeft aangevangen en daarnaast de foto’s van na het gereed komen van de renovatie.